Avbestillingsvilkår i forbindelse med Covid 19

Vi følger til enhver tid myndighetenes anbefalinger.

Vi har forståelse for at det er vanskelig å planlegge selskaper under en pandemi hvor retningslinjene stadig endres, og har derfor innført fri avbestilling inntil en uke før ankomst.

Vi krever ikke depositum.